Home Om Veria

Garanti

Veria's produkter er udviklet til mange års problemfri brug. Under forudsætning af korrekt installation - i henhold til installationsvejledningen - yder vi derfor en udvidet garanti.

Hvor mange års garanti?

  • Veria Quickmat: 12 år
  • Veria Flexicable: 12 år
  • Veria AquaMat (rør): 10 år
  • Veria Clickmat (måtte): 5 år
  • Øvrige produkter: 2 år

Hvad dækker garantien?

Garantien dækker produkter, der viser sig at være mangelfulde pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl.

Garantien dækker ikke indirekte omkostninger eller følgeomkostninger, som fx omkostninger i forbindelse med lokalisering af fejlen, optagning af produktet, eller reparation af gulv mv.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Garantien dækker dog ikke såfremt:

Produktet ikke er installeret iht. installationsvejledning

Tilslutning ikke er foretaget af autoriseret elektriker (hvis påkrævet i installationsvejledningen)

Fejl er opstået pga. uhensigtsmæssig/forkert gulvkonstruktion

Garantibevis skal være:

  • Udfyldt korrekt.
  • Registreret online eller opbevares af ejeren.

Hvis du, mod forventning, skulle have et garantikrav, reparerer vi produktet eller leverer et nyt tilsvarende produkt uden beregning.

Hvad skal du gøre i tilfælde af reklamation?

I tilfælde af garanti-reklamation sendes produktet - via den butik hvor produktet er købt - til Veria vedlagt en følgeseddel med angivelse af den konstaterede mangel.

Viser vores undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet. Såfremt vi konstaterer mangler, returnerer Veria det istandsatte eller et nyt Veria-produkt, og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Veria-produkt.

Herudover kan der ikke rejses krav mod Veria under garantien.