Home Om Veria

Miljø

Hos Veria er vi bevidste om vores miljøansvar og vi arbejder konstant på at skabe så effektive og miljøvenlige produkter som muligt.

Hos Veria er vi bevidste om vores miljøansvar og vi arbejder konstant på at skabe så effektive og miljøvenlige produkter som muligt.

Ansvar - fra start til slut

Når vi udvikler nye produkter, bestræber vi os på, at skabe de bedst mulige produkter, men med den mindst mulige miljøbelastning i fremstillingsprocessen.

Selv om et gulvvarmesystem holder i mange år, er det selvfølgeligt vigtigt at produktet ikke miljøbelaster mere end nødvendigt ifm. bortskaffelse.

Alle Veria's produkter er produceret iht. kravene i EU's RoHs og WEEE direktiver, og indeholder derfor ikke bly, kviksølv, cadmium mv.

Den billigste energi er den du ikke bruger

I forbindelse med miljøbelastningen ved opvarmning, er det vigtigt at forstå at belastningen primært er afhængig af husets isoleringsgrad samt anvendelsesmønstret.

Ved at sørge for god isolering, samt omtanke ved anvendelse af dit gulvvarmesystem, får du en effektiv, komfortabel og miljøvenlig varmekilde med Veria's gulvarmesystemer.

Din sikkerhed er vores ansvar

Alle Veria-produkter er CE-mærket og opfylder dermed kravene til sikker betjening og brug.