Home

Vilkår for brug

Vilkår for brug

Juridiske vilkår for brug

Dette er en beskrivelse af de juridiske betingelser, der er knyttet til brugen af denne webside. Ved anvendelse af siderne er man indforstået med nedenstående retningslinjer:

 

1. Afsender 
Denne webside er udgivet af Veria ApS, Ulvehavevej 61, 7100 Vejle, Danmark.

  

2. Indhold 
Informationerne på denne side er primært beregnet på Veria's kunder, presse, jobansøgere, leverandører og studerende. Det er vores ønske at informationerne på denne side er så retvisende og fyldestgørende som muligt.

Under hensyntagen til dansk lovgivning fraskriver Veria sig ansvar for opståede situationer på baggrund af oplysninger fra denne side.

  

3. Ophavsret 
Denne webside er underlagt gældende dansk ret, og eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk lov.

Ud over gældende dansk lov er der knyttet følgende begrænsninger til brugen denne side:

www.veria.dk eller undersider (inkl. forskellige sprogvarianter) må ikke kopieres, ændres, videresælges eller på anden måde gengives uden Veria's skriftlige samtykke.

Det er dog tilladt at udprinte materiale til privat og ikke-kommercielt brug, uden videre tilladelse.

  

4. Links til websiden 
Såfremt der ønskes at linke til denne webside skal linket henvise til forsiden.

Det er ikke tilladt at lave dybe links på siden. Veria kan anmode om at links til siden bliver fjernet uden videre foranstaltning. Veria fralægger sig ethvert ansvar for sider, der er knyttet til denne side via links.

  

5. Ansvar 
Brugen af denne side sker på brugerens eget ansvar. Veria kan ikke gøres ansvarlig for skader på programmel og udstyr som følge af besøg på denne side.

Veria fraskriver sig, under hensyntagen til dansk lovgivning, ethvert erstatningskrav som følge af brugen af denne side.