Hem Om Veria

Miljö

På Veria är vi medvetna om vårt miljöansvar och arbetar ständigt för att skapa så miljövänliga produkter som möjligt.

På Veria är vi medvetna om vårt miljöansvar och arbetar ständigt för att skapa så miljövänliga produkter som möjligt.

Ansvar

När vi utvecklar nya produkter strävar vi efter att skapa bästa möjliga apparater med minsta möjliga miljöpåverkan i produktionsfasen.

Även om ett golvvärmesystem håller i många år, är det naturligtvis viktigt att produkten inte leder till större miljöpåverkan än absolut nödvändigt i samband med bortskaffandet.

Den billigaste energin är den energi du inte använder

Miljöpåverkan av hushållsuppvärmning beror främst på husets grad av isolering och användningsmönster. Genom att installera rätt isolering och vara medveten om hur du använder ditt golvvärmesystem hittar du en effektiv, bekväm och miljövänlig värmekälla i Verias golvvärmesystem.

Din säkerhet är vårt ansvar

Alla Verias produkter är CE-märkta och uppfyller därmed nödvändiga krav för säker drift och användning.