Hem

Villkor

Villkor

Läs dessa villkor ("Villkoren") noggrant innan du använder Danfoss webbplats ("Webbplatsen"). Genom att använda webbplatsen anger du ditt samtycke till dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren, använd inte webbplatsen. Villkoren tar upp dina juridiska rättigheter och skyldigheter och inkluderar viktiga ansvarsfriskrivningar och val av lag och forumbestämmelser. Vänligen läs noggrant. Villkoren gäller för alla webbplatser i Danfoss Group, inklusive webbplatser för registrerade användare.

Äganderätt till webbplatsen
Webbplatsen ägs och drivs av Danfoss A / S (nedan kallat Danfoss), ett företag bildat enligt Danmarks lagar och har sitt huvudkontor i Nordborg.

Användarlicens
Tveka inte att surfa på webbplatsen. Danfoss ger dig tillstånd att visa denna webbplats och att skriva ut eller ladda ner material som visas på webbplatsen för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att du godkänner och accepterar utan ändringar de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal och tillhandahålls att du behåller alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderättsmeddelanden intakta. Du får dock inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, sända eller distribuera på något sätt innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video för offentliga eller kommersiella ändamål, utan skriftligt tillstånd från Danfoss. Det är också förbjudet att använda något innehåll på denna webbplats i en ram på någon annan webbplats på något sätt.

Din användning av denna webbplats utgör ditt godkännande och godkännande utan ändringar av meddelanden, villkor och villkor som anges här. Som ett villkor för din användning av den här webbplatsen, intygar du och garanterar Danfoss att du inte kommer att använda denna webbplats för något syfte som är olagligt, omoraliskt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden.

Användarinlämning
All kommunikation eller allt material som du överför till webbplatsen via e-post eller på annat sätt är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-äganderätt. Allt du överför eller skickar kan användas av Danfoss för alla syften. Det är förbjudet att publicera eller överföra till eller från denna webbplats något olagligt, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt eller annat material som kan bryta mot någon lag.

Länkar till och från andra material
Danfoss kan tillhandahålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. De länkade webbplatserna är inte under Danfoss kontroll och är inte på något sätt ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats eller för innehållet på någon webbplats länkad till en sådan länkad webbplats. Danfoss stöder inte företag eller produkter som de kan tillhandahålla hyperlänkar till och Danfoss förbehåller sig rätten att notera som sådan på sin webbplats. Danfoss förbehåller sig ensidig rätt att när som helst avsluta alla länkar eller länkningsprogram. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartssajter som är länkade till den här webbplatsen gör du det på egen risk.

Tredjeparter får endast tillhandahålla hyperlänkar till Danfoss huvudsida. Alla länkar till underliggande webbplatser kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från Danfoss.

Innehåll
Danfoss tar stor omsorg i att skapa och underhålla den här webbplatsen och tillhandahålla korrekt och uppdaterat innehåll som, men inte begränsat till, prisuppgifter och produktbeskrivningar. Innehållet på denna webbplats kan dock ändras ofta utan föregående meddelande. Därför garanterar Danfoss inte korrekt och faktisk status för innehållet.

Besökarna på webbplatsen accepterar Danfoss frikännande av något som helst ansvar för innehållet på webbplatsen, programvaran på webbplatsen eller för all användning som görs av den.

Immateriella rättigheter
Texterna, layouterna, ritningarna, databaserna och andra föremål på denna webbplats, liksom själva webbplatsen, är skyddade av upphovsrätt och av databasproducentens rätt. Några av namnen, tecknen och logotyperna på denna webbplats är skyddade varumärken eller handelsnamn.

Ingenting på webbplatsen ska tolkas som att bevilja någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Danfoss eller sådan tredje part som kan äga de varumärken som visas på webbplatsen.

Alla kopior, anpassningar, översättningar, arrangemang, ändringar eller någon som helst användning av hela eller någon del av denna webbplats av dess skyddade element, i vilken form som helst och på något sätt, är strängt förbjudet.

Dataskydd
Danfoss samlar in och behandlar information om beteendet hos användarna av denna webbplats för statistiska och marknadsföringsmässiga ändamål. Användaren har rätt att gratis motsätta sig behandlingen av uppgifterna om honom i marknadsföringssyfte och har rätt att få tillgång till personuppgifter och korrigera sådana uppgifter. För mer information om de uppgifter som Danfoss samlar in och de åtgärder som Danfoss vidtar för att skydda integriteten för sina användardata, se Danfoss sekretesspolicy.

Ansvar
Din användning av och surfning på denna webbplats sker på egen risk. Danfoss garanterar inte att programvaran som används för denna webbplats och informationen, onlineapplikationerna eller andra tjänster som tillhandahålls med hjälp av denna webbplats är felfria eller att deras användning kommer att vara avbruten. Danfoss avsäger sig uttryckligen alla garantier relaterade till ovannämnda ämne, inklusive, utan begränsning, de som är exakta, skickliga, säljbara och lämpliga för ett särskilt syfte.

Trots något annat motsatt på denna webbplats, ska Danfoss under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust av vinst, intäkter, indirekta, speciella, tillfälliga, följdskador eller andra liknande skador som uppstår på grund av eller i samband med denna webbplats eller av användningen av någon av de tjänster som föreslås med hjälp av denna webbplats.

VARNING
MATERIALET OCH INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR "SOM DET ÄR" UTAN UTTRYCKLIG GARANTI ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR NÅGOT SOM INKLUDERAR GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INKRÄTTNING AV INTELLEKTUELL EGENSKAP, ELLER EGENSKAPSFÖRHÅLLANDE. DANFOSS SKALL INGEN HÄNDELS ANSVARAS FÖR NÅGONSKADE SKADOR (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSSTÖRD, FÖRLUST AV INFORMATION) FÖR ATT ANVÄNDNING ELLER INABILITET FÖR ATT ANVÄNDA MATERIALEN, ÄNNAN DEN ÄR DEN MÖJLIGHETEN MED SÅDANA SKADOR.

Eftersom vissa jurisdiktioner förbjuder uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan ovanstående begränsning kanske inte gälla dig. Dessutom garanterar Danfoss inte riktigheten eller fullständigheten av information om länkar eller andra föremål som finns i dessa material som har tillhandahållits av tredje part.

Produktbeställningar
Medan Danfoss kommer att göra sitt bästa för att fullfölja alla beställningar kan Danfoss inte garantera tillgängligheten av någon viss produkt som visas på denna webbplats. Danfoss förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande avbryta försäljningen av alla produkter som listas på denna webbplats.

Uppdateringar
Danfoss förbehåller sig ensidig rätt att när som helst uppdatera, modifiera, ändra och ändra sina villkor och sekretesspolicy. Alla sådana uppdateringar, ändringar, ändringar och ändringar är bindande för alla användare och webbläsare på Danfoss-webbplatsen och kommer att publiceras här.

Programvarulicenser
Du har inga rättigheter till den egna programvaran och relaterad dokumentation, eller några förbättringar eller modifieringar av den, som kan tillhandahållas dig för att komma åt specifika områden på webbplatsen. Du får inte underlicensiera, tilldela eller överföra licenser som beviljats ​​av Danfoss, och varje försök till sådan underlicens, tilldelning eller överföring är ogiltigt. Du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, modifiera, omvandla eller skapa derivat från sådan programvara.

Val av lag och forumbestämmelser
Denna webbplats finns på en server i Nordborg, Danmark. Du samtycker till att dessa villkor och din användning av denna webbplats regleras av Danmarks lagar.

Du godkänner härmed den exklusiva behörigheten och platsen för domstolar, domstolar, byråer och andra tvistlösningsorganisationer i Danmark i alla tvister (a) som härrör från, relaterar till eller rörande denna webbplats och / eller dessa villkor, (b) i vilken denna webbplats och / eller dessa villkor är ett problem eller ett väsentligt faktum, eller (c) där denna webbplats och / eller dessa villkor hänvisas till i en uppsats som lämnas in till en domstol, domstol, byrå eller annan tvistlösningsorganisation. Danfoss har strävat efter att följa alla rättsliga krav som känns för att skapa och underhålla denna webbplats, men ger inget intyg om att material på denna webbplats är lämpliga eller tillgängliga för användning i någon speciell jurisdiktion. Du är ansvarig för att följa gällande lagar. All användning i strid med denna bestämmelse eller någon bestämmelse i dessa villkor sker på din egen risk, och om någon del av dessa villkor är ogiltig eller inte kan verkställas enligt tillämplig lag, anses den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som överensstämmer närmast avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av dessa villkor reglerar sådan användning.