Hem Support

FAQ

Frågor som ställs många gånger av våra kunder besvaras.

Det finns två sätt att driva ett golvvärmesystem: med elektricitet och med varmvatten. Dessa är två väldigt olika lösningar, varför olika frågor uppstår beroende på om du har en:

Välj golvvärmelösningen som är relevant för din fråga.