Hem Support FAQ

Vattenburen golvvärme

Installation och användning

Vi har sammanställt en lista med de vanligaste frågorna om installation och användning av vattenburen golvvärme.

Hur många mattor kan jag ansluta till en RTL-ventil?

Du kan ansluta högst tre mattor till en RTL-ventil.

Vad händer om mitt rum är större än 9 m²?

Om du vill ansluta mer än tre mattor (motsvarande 9 m2) kan du göra det med en värmekretsfördelare.

Hur ansluter jag mattorna?

Mattorna måste anslutas till en RTL-ventil.

Hur ansluter jag RTL-ventilen?

RTL-ventilen måste alltid anslutas till returflödesventilen.

Kan jag förlänga AquaMat-röret?

Innan du förlänger något rör måste du diskutera detta med din tekniker för uppvärmning och uppvärmning.