Home O společnosti

Přináší více pohodlí a pohody do vašeho každodenního života.

Na základě našich zkušeností a odborných znalostí neustále vyvíjíme a vylepšujeme naše řešení Veria, která zajišťují bezproblémovou instalaci a kvalitní výrobky s dostupnými cenami a dlouhodobou úsporou nákladů.

Vadné podlahové topné těleso instalované v betonové podlaze je obtížné a nákladné opravit. Je proto dvojnásobně důležité, abyste si vybrali vysoce kvalitní produkt, který nebude vyžadovat nákladné opravy.

Špičková kontrola kvality

Všechny naše výrobky jsou vyráběny v souladu s příslušnými mezinárodními normami, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti při instalaci a používání a jednotná úroveň nejvyšší kvality v celém hodnotovém řetězci. Abychom vás ochránili před vadným vybavením, vše se testuje mnohokrát, než opustí naši továrnu.

Kompetentní a profesionální poradenství

Naše špičková kvalita produktů je podložena odbornou technickou podporou a servisem. Náš tým kvalifikovaných konzultantů nabízí rady a instrukce v souvislosti s instalací i řešením problémů s našimi výrobky, které zajistí, že budete mít vždy dobře fungující systém podlahového vytápění.

Cílený marketingový koncept

Drtivá většina našich zákazníků má zájem a podílí se na jejich stavebních projektech, ale ne vždy mají znalosti potřebné k tomu, aby činili správná rozhodnutí. Prostřednictvím marketingového konceptu, který upřednostňuje konečného spotřebitele, jsme schopni vám poskytnout informace, které budete potřebovat, abyste se mohli správně rozhodnout, a v jasném jazyce, kterému budou rozumět neprofesionálové.

Sociální odpovědnost

V rámci podnikání se společností Veria požadujeme, aby naši dodavatelé dodržovali náš Kodex chování, který stanoví požadavky na společenskou odpovědnost, které musí naši dodavatelé splňovat.