Záruka

Produkty společnosti Veria jsou navrženy a vyrobeny pro mnoho let bezproblémového používání. Nabízíme také prodlouženou záruku, která je však podmíněna správnou instalací provedenou v souladu s instalačním průvodcem.

Jak je dlouhá rozšířená záruka na výrobky Veria?

  • Veria Quickmat: 12 let
  • Veria Flexicable: 12 let
  • Veria AquaMat (trubka): 10 let
  • Veria Clickmat (rohože): 5 let
  • Jiné výrobky: 2 roky

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se týká výrobků, které jsou poškozeny kvůli výrobním vadám, špatné konstrukci a vadám materiálu.

Záruka se netýká veškerých nepřímých nebo dodatečných nákladů, jako jsou náklady související s nalezením závady, odstraněním výrobku, opravou podlahy atd.

Jaké podmínky musí být splněny pro použití záruky?

Záruka nebude platit za následujících podmínek:

Výrobek nebyl nainstalován podle pokynů k instalaci.

Připojení neprovedl autorizovaný elektrikář (pokud to bylo vyžadováno v instalačním návodu)

Jestliže byly potíže způsobeny chybnou nebo nevhodnou konstrukcí podlahy

Doklad o záruce musí být:

  • Vyplněno správně
  • Registrováno online nebo uchováváno vlastníkem

V nepravděpodobném případě, že budete muset využít záruky, bezplatně opravíme nebo vyměníme dotyčný produkt.

Jak mám postupovat při reklamaci?

V případě reklamace musí být produkt zaslán společnosti Veria - prostřednictvím obchodu, kde byl zakoupen - s připojeným sledovacím štítkem popisujícím povahu vady.

  • Pokud produkt není vadný, bude vrácen.
  • Pokud je produkt vadný, bude opraven nebo vám bude zaslán nový.
  • V rámci záruky nelze vůči společnosti Veria vznášet žádné další nároky.