Home O společnosti

Životní prostředí

Ve společnosti Veria si jsme vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a trvale pracujeme na tom, abychom vytvářeli co nejekologičtější výrobky.

Ve společnosti Veria si jsme vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a trvale pracujeme na tom, abychom vytvářeli co nejekologičtější výrobky.

Odpovědnost – od začátku do konce

Při vývoji nových výrobků se snažíme vytvářet co nejlepší zařízení s co nejmenším dopadem na životní prostředí během výrobní fáze.

Přestože systém podlahového vytápění vydrží mnoho let, je samozřejmě důležité, aby jeho dopad na životní prostředí při jeho likvidaci nebyl větší než je nezbytně nutné.

Všechny výrobky Veria jsou vyráběny v souladu se směrnicemi EU RoHs a OEEZ a neobsahují tedy žádné olovo, rtuť, kadmium a podobné prvky.

Nejlevnější energie je ta, kterou nepoužíváte

Ekologický dopad vytápění domu závisí primárně na stupni izolace domu a použitém typu.

Při použití správné izolace a správném povědomí o používání systému podlahového vytápění budete schopni najít mezi systémy podlahového vytápění Veria účinný, pohodlný a ekologický zdroj tepla.

Vaše bezpečí je naše odpovědnost

Všechny výrobky Veria nesou označení CE a splňují tedy potřebné požadavky na bezpečný provoz a používání