Home

Podmínky použití

Podmínky použití

Zákonné podmínky použití

Toto je popis zákonných podmínek použití tohoto webu. Použitím tohoto webu potvrzujete, že rozumíte následujícím pravidlům a budete je dodržovat:

 

1. Vydavatel

 

2. Obsah

V souladu s českou legislativou společnost Veria neponese žádnou odpovědnost za situaci, která může nastat v souvislosti s informacemi obsaženými na těchto stránkách.

 

3. Copyright

Nad rámec platné české legislativy platí pro používání tohoto webu následující omezení:

www.veria.dk/cz a veškeré související stránky (včetně přeloženého obsahu) nesmí být kopírovány, měněny, prodávány nebo jinak distribuovány bez písemného souhlasu společnosti Veria.

Obsah těchto webových stránek lze nicméně vytisknout pro soukromé účely a nekomerční využití bez souhlasu společnosti Veria.

 

4. Odkazy na webové stránky

Nesmí být použity vnořené odkazy. Společnost Veria může požadovat odstranění odkazů na webové stránky bez dalšího upozornění. Společnost Veria nenese žádnou odpovědnost za stránky spojené s tímto webem.

 

5. Odpovědnost za škody

V souladu s českou legislativou není možné po společnosti Veria požadovat žádnou kompenzaci v důsledku použití tohoto webu.